KUĆANSTVO, DJEČJI PROIZVODI, PET HRANA

KUĆANSTVO, DJEČJI PROIZVODI I PET PREHRANA

Proizvodi od papira

1 salvete
2 papirnate čaše
3 tkiva
4 slamke
Papirne ploče 5
6 papirnati ručnici
7 toaletni papir

Kućanski predmeti

8 vrećice za sendviče
9 vreće za smeće
10 sapun
11 tekući sapun
12 aluminijska folija
13 plastični omot
14 voštani papir

Proizvodi za bebe

15 žitarice za bebe
16 dječja hrana
17 formula
18 maramice
19 (jednokratne) pelene

Hrana za kućne ljubimce

20 hrana za mačke
21 hrana za pse