INSTITUCIJE ZAJEDNICE

INSTITUCIJE ZAJEDNICE


Policijska postaja
B vatrogasni dom
C bolnica
D vijećnica / gradska vijećnica
E rekreativni centar
F odlagalište
G centar za skrb o djeci H viši centar
I crkva J sinagoga K džamija L hram

1 operater za hitne slučajeve
Policajac 2
Policijski automobil 3
4 vatrogasna vozila
5 vatrogasac
6 hitna pomoć
7 EMT / bolničar
Hitna pomoć 8
Gradonačelnik / gradonačelnik 9-a
10 soba za sastanke
11 teretana
Direktor aktivnosti 12
13 igraonica
14 bazen
15 sanitarni radnik
16 centar za recikliranje
17 dječji radnik
18 vrtić
Igraonica 19
20 stariji radnik / staratelj