NOVAC

NOVAC

Kovanice

Ime

Još malo brojeva

Napisano kao:

1 peni
2 nikal
3 dime
Četvrtina 4
5 pola dolara
6 srebrni dolar
jedan cent
pet centi
deset centi
dvadeset pet centi
pedeset centi
jedan dolar
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

Valuta

Ime

Ponekad kažemo:

Još malo brojeva

Napisano kao:

7 (jedan) dolarski račun
8 novčanica od pet dolara
9 račun od deset dolara
10 novčanica od dvadeset dolara
11 novčanica od 50 dolara
12 (jedan) novčanica od sto dolara
jedan
pet
deset
dvadeset
pedeset
sto
jedan dolar
pet dolara
deset dolara
dvadeset dolara
pedeset dolara
tisuću dolara
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00